Aan de Oude Amersfoortseweg 121-131 te Hilversum heeft IVY Group het voormalige schoolcomplex van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gekocht. Eind 2016 heeft de HKU het gebouw verlaten en haar faculteit verhuisd naar Utrecht. Een gedeelte van het complex is verhuurd aan de landschapsarchitectenbureau Karres+Brands.

Het complex bestaat uit een drietal gebouwen met daar omheen grond en parkeerplaatsen. IVY Group is plannen aan het uitwerken om de panden te renoveren en te herontwikkelen naar een mix van kantoren, horeca, vrije tijd en wonen. Momenteel worden deze plannen met de gemeente besproken.

Er is gestart inmiddels gestart met de interne sloop. Na deze sloop zullen de buitengevel en kozijnen volgen. De gevelplaten zullen verwijderd worden om de oorspronkelijke gevel in het zicht terug te brengen. Het kleinste gebouw zal gesloopt worden. Het doel is om de sloop in oktober af te ronden en te starten met de transformatie.